YAZIM KURALLARI
ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden, TÜRKÇE ve İNGİLİZCE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

TAM METİN BİLDİRİ ÖRNEĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Kongremiz Akademik Teşvik Kriterleri’ne uygun olup, kabul edilen Sözlü Bildiriler kongre bildiri kitabında TAM METİN olarak yayınlanacaktır. Yazarların kongre öncesinde TAM METİN’leri Organizasyon Komitesi ile belirtilen tarihte paylaşması gerekmektedir.

» Son bildiri gönderim tarihi: 1 Şubat 2019
» Bildiri Kabul - Red: 4 Şubat 2019
» Tam metin son gönderim tarihi: 31 Mart 2019

YAZIM KURALLARI

» Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
» Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
» Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
» İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
» Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
» Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
» Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
» Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

» Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
» Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
» Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

SUNUM BİLGİLERİ

Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-Poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde kongre süresince sergilenecektir.